به نام خالق درد و درمان

بدین وسیله از زحمات و تلاش بی شائبه ی استاد دکتر محمد علی شیخ الاسلامی، استاد دکتر صحبتعلی لطف علیزاده، دکتر مزدک علی اخوان ثالث فرزند برومند و فرهیخته استاد شادروان مهدی اخوان ثالث و نیز از زحمات پرسنل اورژانس و کادر پرستاری، مدیریت پرستاران بخش پست سی سی یو (post ccu) و بخش حراست بیمارستان شهید بهشتی قم به خصوص خواهران و برادران مهرورز که نهایت تلاش را برای بهبود، استاد سید علی اصغر موسوی مبذل داشتند، سپاس و تشکر می شود.

این متون تنها نشان دهنده ی پاسخ به محبت افرادی است که با تواضع و احترام روند درمان را پی می گرفتند. 

این سایت بنا به توصیه مؤکد جناب استاد سید علی اصغر موسوی و به پاس آیه ی کریمه ی هل جزاء الاحسان الّا الاحسان، از زحمات تک تک آن ها به خصوص سرکار خانم اسماعیلی و همکارانش تشکر می کند.

امیدواریم در نزد حضرت حق(جل جلاله) مزد زحمات خود را دریافت نمایند. جزاکم الله خیر جزا.

مدیریت وب سایت           

سید علی اصغر موسوی