سیدعلی اصغرموسوی


هفتمین آسمان/ عزا و ریا
 هفتمین آسمان
**
آیینه را به نور تماشا، تبسمی
ای جلوه‌ی نماز، که خورشید هفتمی
سر می‌زند ز مشرق نامت، سپیده‌گاه!
عرش خدای را به تکلم، تجسمی!
مرهون نام توست، شفاخانه‌ی قضا
ای قبله ای که مرکز حاجات مردمی
هر صبح و شام نور تو در جلوه، یا عزیز!
در کاظمین و مشهد و شیراز یا قمی
خاک مزار تو، حرم خاص انبیاست
هم طور نور را به تماشا، تبسمی
**
سیدعلی اصغرموسوی
قم-1381
--------------------------
عزا- ریا
**
نعره زد عشق : که مردان خدا را کشتند
اهل آیین وفا، اشک و دعا را کشتند
عقل نالید: که در دشت فرورفته به جهل
حکمت‌آموز طریق شهدا را کشتند
ظاهر و غائب و باطن، همه دم شاهد اوست
سبب عشق خدا، در دل ما را، کشتند
سالکان ! راه طریقت به حقیقت بسته است
ازلی مرشد حق، شاه وَلا را کشتند
عده ای پیر و گوساله، پی دولت خویش
صاحب حجت حق، قدر و قضا را کشتند.
***
خطر جهل فقط در دل پستوها نیست
اهل منبر، پسر شیر خدا را کشتند!
هر که امروز به دنبال سوالی، که چرا؟
حجت محکمه‌ی کرب و بلا را کشتند؟!
لحیه داران پی تسبیح و دعا، طوف حرم
ترجمانِ شرف و حُجب و حیا را کشتند
نه فقط دولت حق را به خطر افکندند!
آیت و آینه‌ی صلح و صفا را کشتند...
***
بی‌شرف مردم آلوده به ثروت، هر بار
روی منبر ،پی هم آل عبا را کشتند
**
سیدعلی اصغرموسوی
محرم -1390
***
ـ فـقه الرضا (ع ) : خاندان محمد (ص) را وسیله امرار معاش خود نسازید؛ كه وسیله ارتزاق قراردادنشان كفر است .

میزان الحكمة ج 2

al-shia.org/html/far/books/hadith/.../miz2_003.htm
...
...