Today is my birthday
الیوم ،هو عید میلادی
بوگون، منیم تولدم گونودی
امروز، روز تولد من است
------
درروز دوشنبه 2 خرداد سال 1345 در روستای "چهارحد" از توابع "خرقان" ساوه - زرندیه ، دریک خانه ی گلین درخانواده ای روحانی به دنیا آمدم. و امروز دوم خرداد سال 1393 آغاز"48" سال زندگی است . سال روز تولدم را اول به "مادر"مرحومم ؛ دوم به "خودم" و سوم به "قلمم" تبریک می گویم !

عکس ‏‎Saa Mousavi‎‏
عکس ‏‎Saa Mousavi‎‏

Today is my birthday
الیوم ،هو عید میلادی
بوگون، منیم تولدم گونودی
امروز، روز تولد من است
------
درروز دوشنبه 2 خرداد سال 1345 در روستای "چهارحد" از توابع "خرقان" ساوه - زرندیه ، دریک خانه ی گلین درخانواده ای روحانی به دنیا آمدم. و امروز دوم خرداد سال 1393 آغاز"48" سال زندگی است . سال روز تولدم را اول به "مادر"مرحومم ؛ دوم به "خودم" و سوم به "قلمم" تبریک می گویم !