خداحافظ ماه عشق !

 ماه حسین و عباس

ماه حسن و رضا

ماه غم آوای محرم و صفر

چه حالی کردیم با نجواهای آرام اشک

خداحافظ !