هوالجمیل :
 با دیده ی ذات، دید او را، فرمود کلام دل نشینی:/
" لولاک لما خلقت الافلاک "، ای احمد نیک خُلقِ محمود//
ما رابه توعشق،عشق خویش است، ای زاده ی عشق وَ جوهرعشق/
در آینه جز تبلور نور، پیدا نکنی جوابِ فرنود//
تو خیر مجسّمی ، مجسّم ، در قامت دلربای آدم(ع)/
خاتَم(ص) به فضایل مکرّم، خاتِم به تفکرات مجدود//
همچون تو کسی خجسته پی کو؟! در عالم"عقل و ذهن ومحسوس"/
هم مطلع تو همیشه عالی ست، هم طالع تو همیشه مسعود//
اسعدالله ایامکم جمیعا